Koopkracht stijgt minder dan verwacht

Geschreven door Redactie

De lonen lopen minder snel op en de prijzen stijgen harder dan gedacht. Volgens het Centraal Planbureau leidt dit toe dat de koopkracht van de consument minder stijgt dat op Prinsjesdag werd voorspeld.

Het kabinet beloofde in september dat bijna alle Nederlanders gingen meeprofiteren van de economische groei. Er werd uit gegaan van een koopkrachtstijging van 1,5 procent. Toch blijkt uit de nieuwste raming dat de koopkracht maar met 1,2 procent is gestegen.


Dat de koopkracht niet harder is gestegen is te verwijten aan twee opties. De olieprijs is namelijk hoger, wat doorwerkt op de inflatie. De andere reden is dat de nieuwe cao's een lagere loonstijging laten zien dat er verwacht werd.

Op Prinsjesdag vorige jaar, ging men er nog van uit dat 95 procent van de huishoudens er op vooruit zou gaan. Nu is de verhouding 93 procent. Onder de huishoudens met de laagste inkomens en voor alle alleenverdieners is de koopkrachtstijging slechts +0,8 procent. 

Onze Ambassadeurs