Beleidskader sociaal domein 2019-2022 naar gemeenteraad

Geschreven door Redactie

Het college stelt de gemeenteraad voor om het beleidskader sociaal domein te actualiseren. In het nieuwe kader 'Anticiperen op wat nodig is' zijn de voorgenomen keuzes en prioriteiten beschreven voor deze collegeperiode.

Het college ziet vier belangrijke hoofdopgaven in het sociaal domein. Die gaan over het bevorderen van een sterk en inclusief stadsleven, over het bieden van (toegang tot) meer passende en laagdrempelige ondersteuning, over ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en wonen en over een meer effectieve aanpak voor inwoners met een stapeling van problemen.

Het nieuwe beleidskader bouwt inhoudelijk voort op de visie en uitgangspunten van de afgelopen jaren. Het is de komende jaren vooral zaak om de ingezette ontwikkelingen te versnellen, te versterken, te verbeteren en te bestendigen. De ambitie is om dit nog nadrukkelijker te doen vanuit de menselijke maat.

Het college heeft het beleidskader opgesteld in samenspraak met inwoners en maatschappelijke organisaties in de stad en na consultatie van de Adviesraad Sociaal Domein, bestuurders uit het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg en de gemeenteraad.

De bespreking van het beleidskader op de Politieke Markt is live bij te wonen en live online te volgen via gemeenteraad.almere.nl. De datum van de bespreking is nog niet ingepland.

Onze krant nog niet ontvangen?