Onderzoek naar de meerwaarde van jongerenwerk

Geschreven door Redactie

Dinsdag 18 juni was het de Dag van het Jongerenwerk. Die dag zijn de resultaten van een onderzoek naar de meerwaarde van jongerenwerk bij jongeren tussen de 10 en 24 jaar oud gepresenteerd.


Hieronder een korte samenvatting van de resultaten.  


1) kwetsbare jongeren leren van jongerenwerkers  

Het onderzoek toont aan dat jongeren die zes maanden of langer deelnemen aan het jongerenwerk duidelijk meer steun uit hun eigen omgeving, meer "deelnemen" aan de maatschappij (zij doen bv vaker vrijwilligerswerk), beter zijn in het aangaan van relaties (met vrienden/dinnen) en beter in hun vel zitten. Jongeren die drie jaar of langer deelnemen aan het jongerenwerk ervaren meer grip op hun leven en hebben een beter perspectief voor de toekomst.


2) jongeren vinden professionele hulp via jongerenwerkers 

Bijna één op de drie jongeren vindt binnen een periode van 16 maanden hulp bij het jongerenloket, een dokter, hulpverlening of een wijkteam. Bij twee derde van deze jongeren is al sprake van beginnende of lichte problemen. Een derde van deze groep kampt zelfs met zware problemen. Ook geeft 22% van de totale groep aan dat het jongerenwerk betrokken is bij het zoeken naar passende hulp. Naast hulp en steun vindt 40% van de jongeren via een jongerenwerker een (nieuwe) school, een stageplek of werk.


3) dankzij jongerenwerk blijven jongeren met zware problemen stabiel 

Jongeren met zware problemen blijven stabiel als zij in aanraking zijn met het jongerenwerk. Dit geldt voor jongeren die hulp vermijden, jongeren die op wachtlijsten staan én jongeren die al (professionele) hulp krijgen. Ook ervaart deze groep minder stress. Jongerenwerk is dus belangrijk voor jongeren met zware problemen, ook al is (professionele) hulp (nog) niet beschikbaar.


Conclusie 

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor preventieve voorzieningen en de jeugdhulp. Het uitgangspunt is het lokale jeugdbeleid en de voorzieningen effectiever en efficiënter te maken. Nu, vier jaar later, is de druk op de jeugdhulp verder toegenomen: het aantal jongeren dat hulp nodig heeft is gestegen, de wachttijd voor hulp is langer geworden en twee op de drie gemeenten komen geld tekort voor jeugdzorg.


Kortom: dankzij jongerenwerk is er minder druk op de (jeugd)zorg.  


Het volledige onderzoeksverslag kunt u lezen door hier te klikken


Wat doet het jongerenwerk? 

Het jongerenwerk begeleidt (kwetsbare) jongeren in hun vrije tijd naar volwassenheid. Naast leuke groepsactiviteiten biedt het jongeren naar behoefte individuele begeleiding, informatie en advies. De doelgroep van het jongerenwerk zijn jongeren in kwetsbare situaties. Ze groeien bijvoorbeeld op in armoede, worden gepest of gediscrimineerd, hebben eenzijdige kringen vrienden en volwassenen om zich heen, kunnen niet meekomen op school of groeien op in gezinnen waarvan ouders overbelast of niet beschikbaar zijn.


Verschil tussen Jongerenwerk en Jeugdzorg 

Bij jongerenwerk is geen wachttijd. De jongerenwerker heeft geen tijdsdruk; de jongere kan tot de leeftijd van 27 terecht bij het jongerenwerk. De jongere kan zelf kiezen wanneer hij hulp zoekt bij een jongerenwerker. Jongeren vinden in de jongerenwerker vaak een meer gelijkwaardige relatie dan bij een professionele hulpverlener van Jeugdzorg. Bij het Jongerenwerkers kan elke jongere terecht, bij Jeugdzorg moet je in aanmerking komen voor hulp.


De volgende jongerenwerk organisaties hebben meegewerkt aan het onderzoek: R-Newt, JoU, Dock, De Schoor, Xtra, Youth for Christ, Streetcornerwork, Participe, Combiwel, StJJMH en Dynamo.