Klankbordgroep geeft provincie advies over Oostvaardersplassen

Geschreven door Paula Blesing

De provincie Flevoland heeft een klankbordgroep ingesteld die advies geeft hoe de provincie met de samenleving in gesprek kan gaan over de Oostvaardersplassen.

Het beginnen van de maatschappelijke klankbordgroep stond in een rapport van de Commissie Van Geel. Die bracht vorig jaar april advies uit over hoe de Oostvaardersplassen moeten worden beheerd. De klankbordgroep was ook een wens van verschillende maatschappelijke organisaties die actief zijn rond het natuurgebied. 

Het team adviseert Gedeputeerde Staten over de onderwerpen waarvoor de inbreng van maatschappelijke organisaties en inwoners wordt gevraagd. Ook adviseren zij welke organisaties en personen daarbij betrokken kunnen worden en welke vorm geschikt is. 

De klankbordgroep bestaat uit uit vijf leden. Zij zijn benoemd tot en met 31 december 2020.

Onze krant nog niet ontvangen?