Steeds minder studenten op kamers dankzij afschaffing basisbeurs

Geschreven door Redactie

De afgelopen jaren zijn steeds minder studenten op kamers gegaan. Van de studenten die in 2017 begonnen met een studie aan een universiteit, woonde 41 procent binnen zestien maanden op zichzelf. Voordat de basisbeurs werd afgeschaft in 2014, was dat nog ruim 60 procent.

Dankzij de afschaffing van de basisbeurs in 2015 is studeren duurder geworden. Zo kunnen studenten om hun studie te kunnen betalen geld lenen, waarmee ze een studieschuld opbouwen. Zo halveerde het aantal hbo-studenten dat binnen zestien maanden na het begin van hun opleiding op kamers gingen wonen naar 11 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.

Dat de daling samenhangt met de invoering van het leenstelsel is “zeer verontrustend”, aldus het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Rico Tiepkema, bestuurslid van ISO, stelt dat op kamers gaan een belangrijk onderdeel is van de studententijd. “Daar moeten we de ogen niet voor sluiten, maar handelen.”

Weinig invloed inkomen ouders

Het inkomen van de ouders van de student heeft weinig invloed gehad op de keuze om op kamers te gaan, blijkt ook uit een analyse van het CBS. 11,6 procent van de hbo-studenten met ouders in hoge welvaartsgroepen gaan op kamers, tegenover de andere 9 procent. Dit was ook al zo voor de afschaffing van de basisbeurs.

Er bestaan wel verschillen tussen welvaartsgroepen in de doorstroom van de middelbare school naar een vervolgstudie, maar die zijn door de invoering van het leenstelsel niet groter geworden. Zo studeerde in 2017 85 procent van de havo-afgestudeerden met ouders in de laagste welvaartsgroep binnen twee jaar aan het hbo, kinderen met ouders in de hoogste welvaartsgroep was dat 87,3 procent. Dat is een verschil van slechts 2,3 procent

Invoering van het leenstelsel

Een jaar voorafgaand aan de invoering van het leenstelsel was er een piek in havo-afgestudeerden die direct met een hbo-opleiding begonnen. Zo sloegen ze een eventueel tussenjaar over om alsnog aanspraak te kunnen maken op de beurs. Sindsdien is deze doorstroming weer afgezwakt en gestabiliseerd. De doorstroming van het vwo naar de universiteit daalde daarentegen niet na de afschaffing van de basisbeurs.


Onze krant nog niet ontvangen?