Pak bodemdaling, biodiversiteit en klimaataanpassing aan

De SP stelt in de gemeenteraad voor om in de openbare ruimte het unieke groen-blauwe raamwerk van Almere te versterken. Daartoe moeten de verhoging van de biodiversiteit, de klimaataanpassing, de aanpak van de bodemdaling en de bewonersparticipatie de hoogste prioriteit krijgen.

Almeres robuuste groen-blauwe raamwerk verbindt de natuurgebieden in het buitengebied via de parken, plassen, waterlopen, plantsoenen met het groen in de straten en hofjes en brengt zo de natuur bij de voor- en achtertuin. Voor velen is dit de belangrijkste reden om zich hier te vestigen, prettig te wonen, te werken en trots te zijn op de stad. Het groen-blauwe raamwerk vormt de ruggegraat van de openbare ruimte, waarin men beweegt, elkaar ontmoet, zich ontspant, de natuur beleeft en de kinderen zich ontwikkelen. Veel Almeerders maken zich zorgen of dit zo blijft. De groei van de stad en de vervuiling met zwerfvuil en afvaldumpingen zetten de natuur onder druk. De groei is noodzakelijk, alleen al om de woningnood op te lossen. Dit is mogelijk met versterking van het groen-blauwe raamwerk, zo heeft de geschiedenis van Almere bewezen. Maar de vervuiling is zinloos en moet hard aangepakt worden.


Onze Ambassadeurs