'Extra vergadering PS tijdens vakantie hoogst uitzonderlijk'

Dat Provinciale Staten in Flevoland woensdag hun vakantie onderbreken om met elkaar te debatteren, is hoogst uitzonderlijk in Nederland. Dat zegt politiek deskundige John Bijl van het Periklesinstituut. Dit instituut houdt zich bezig met coaching en begeleiding van politici in Provinciale Staten en gemeenteraden.

"Het is volgens mij de eerste keer dat ik dit las. Onlangs moest de gemeenteraad van Westland op verzoek van de burgemeester terugkomen van vakantie. Dat was al uitzonderlijk, maar volgens mij is het nog nooit eerder bij Provinciale Staten voorgekomen", zegt Bijl.

Sjaak Simonse is de plaatsvervangend voorzitter in Provinciale Staten. Omdat de commissaris van de Koning Leen Verbeek op vakantie is en niet terug kan komen, heeft hij de extra vergadering uitgeschreven en zal die woensdag ook voorzitten. Ook hij spreekt over een unieke situatie. "Voor zover ik me kan herinneren is dit nog niet voorgekomen dat we terug moesten komen van vakantie. Waarschijnlijk is het uniek in heel Nederland voor Provinciale Staten."

Hoe is het spoeddebat aangevraagd?

Het spoeddebat is aangevraagd door de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de PVV. Zij hebben gezamenlijk genoeg zetels om een dergelijk debat aan te vragen. Daarvoor is namelijk 1/5 van het aantal zetels nodig. In Flevoland telt Provinciale Staten 41 leden, dus met gezamenlijk 14 zetels hadden de partijen het benodigde aantal van 8 à 9 zetels ruimschoots gehaald.

De partijen hebben in een motivatie aangegeven waarom zij vinden dat er met spoed moet worden vergaderd. Zij menen dat de provincie slecht toezicht houdt op de manier waarop Staatsbosbeheer voor de dieren in de Oostvaardersplassen zorgt. Directe aanleiding betreft het gebrek aan beschutting tijdens de hitte van vorige week voor de circa 200 konikpaarden die in een vangweide zitten opgesloten. Zelf konden de politici niet controleren hoe het met de dieren was gesteld. Staatsbosbeheer liet geen bezoek toe omdat de paarden rust nodig hebben.

Simonse zegt als plaatsvervangend voorzitter zelf geen afweging te hebben hoeven maken over de spoedeisendheid van de aanvraag. "Die afweging hebben de fracties zelf gemaakt. Het benodigde aantal stemmen is er. Verder is het dan slechts een formele taak om die vergadering uit te schrijven en straks voor te zitten."

Zijn Statenleden verplicht terug te komen van vakantie?

Statenleden zijn niet verplicht hun vakantie te onderbreken en terug te komen voor de vergadering. "Statenleden maken zelf hun afweging. Je zou kunnen zeggen dat ze een morele plicht hebben, maar wettelijk gezien hoeft het niet", zegt Simonse. Extra kosten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld vliegtickets, kunnen Statenleden niet bij de provincie declareren.

Wat gebeurt er als er nauwelijks mensen komen vergaderen?

Omdat dit spoeddebat tijdens de vakantieperiode moet gaan plaatsvinden, is het maar de vraag hoeveel Statenleden op komen dagen. In elk geval moet een meerderheid aan de vergadering deelnemen wil de vergadering woensdag ook echt doorgaan. Simonse: "Er moeten dus minimaal 21 leden komen. Als zij er niet zijn om 18.00 uur als de vergadering begint, dan wacht ik nog een half uur. Misschien zijn er nog wat laatkomers. Zijn er dan nog niet genoeg mensen dan moet ik een nieuwe vergadering uitschrijven. In elk geval voor 24 uur later. Daar hoeft dan geen meerderheid meer voor aanwezig te zijn, dus die gaat dan sowieso door."

Wordt het een spannende vergadering?

Tot op heden is het onduidelijk hoeveel Statenleden naar de vergadering komen. "Ik geloof dat dat wel al een beetje gepeild wordt, maar het is mij nog niet bekend."

Omdat het onduidelijk is hoeveel mensen naar de vergadering komen, zou het wel eens spannend kunnen worden indien er over een motie gestemd moet gaan worden. Vooralsnog staat er alleen een debat geagendeerd, maar partijen kunnen tijdens de vergadering een motie indienen. "Ik vind het wel heel aannemelijk dat er uiteindelijk nog wel over een voorstel gestemd gaat worden", stelt Simonse. "Dat zou dan spannend kunnen worden, omdat de verhoudingen in Provinciale Staten al krap zijn." Hij doelt dan op de krappe meerderheid van 21 zetels die de coalitiepartijen in de Staten hebben.

Wat is er nodig om een extra vergadering te organiseren?

Om een extra vergadering tijdens vakantietijd te kunnen houden, moet er voorafgaand het één en ander worden georganiseerd. De medewerkers van de griffie zetten zich daarvoor in. "Gelukkig zijn er drie mensen nog niet op vakantie. Zij zijn druk bezig alles op orde te maken." Denk aan het publiceren van een persbericht, het online zetten van de informatie, de vergaderzaal regelen en Statenleden informeren. "Allerlei zaken waar ik ook niet altijd bij stil sta."


De extra vergadering van Provinciale Staten is woensdagavond 31 juli om 18:00 uur.