Grotere kans op tijdelijk verblijf in Nederland voor bedreigde kinderen

Geschreven door Redactie


Voortaan komen buitenlandse kinderen die door de Kinderbescherming in de gaten worden gehouden in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Ook voor vreemdelingen die door hun samenwerking met politie of justitie gevaar lopen geldt dit. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broeker-Knol (Justitie en Veiligheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. 

Er werd voor het besluit gekozen dankzij de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid. Hierbij konden personen die niet aan de voorwaarden voldeden, alsnog een status krijgen.

Binnen het gezin hebben de kinderen die meer kans maken op een verblijfsvergunning te maken met de bedreiging van de ontwikkeling en ze mogen niet in Nederland blijven. Volgens Broekers-Knol is het laatste redmiddel voor hen de maatregel die door de kinderbescherming opgelegd kan worden.

De kinderen mogen alleen op een manier in Nederland blijven en dat is als de maatregel minstens één jaar duurt en niet over te dragen is aan bijvoorbeeld het thuisland of het eerste Europese land waar de kinderen zich hebben gemeld. Zodra de kinderbeschermingsmaatregel wordt opgeheven, vervalt de verblijfsstatus.

Eveneens de vreemdelingen die hebben samengewerkt met politie of justitie en daardoor in gevaar komen, maken meer kans op een verblijf in Nederland. Zij worden dan voor de duur van de dreiging beschermt.