Verhoging AOW niet verstandig

Geschreven door Redactie

VNO-NCW en MKB-Nederland zien niets in het voorstel van de FNV om de AOW ter verhogen om daarmee de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. Volgens de ondernemingsorganisaties moeten de verlagingen van de pensioenen bij sommige pensioenfondsen niet met algemene maatregelen worden gecompenseerd.

De verdere daling van de rekenrente en tegenvallende beleggingsrendementen leiden ertoe dat sommige pensioenfondsen de pensioenen moeten verlagen. Hoeveel fondsen moeten ingrijpen en hoe hoog de kortingen zijn valt nu nog niet te zeggen. Daarvoor zijn de dekkingsgraden eind van het jaar belangrijk. 


Koopkracht op peil  

De FNV wil de kortingen compenseren met een verhoging van de AOW. Die wordt echter jaarlijks al aangepast, en voor gepensioneerden met een laag pensioeninkomen blijft op deze wijze de koopkracht al voor een groot deel op peil, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Extra aanpassingen van de AOW zijn niet verstandig en zeer generiek. Terwijl de situatie van gepensioneerden en pensioenfondsen juist heel divers is.’


Haast maken met pensioenakkoord  

VNO-NCW en MKB-Nederland zien de verdere verslechtering van de financiële positie van pensioenfondsen als belangrijke aanleiding om haast te maken met de uitwerking van het Pensioenakkoord. Dan ontstaan mogelijkheden voor fondsen om over te gaan op nieuwe premieovereenkomsten waarbij beter kan worden ingespeeld op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Onze Ambassadeurs