Gereformeerde en evangelische leerlingen samen in één school

Geschreven door Redactie

Gereformeerde en evangelische leerlingen krijgen vanaf gisteren samen les in de Almeerse basisschool De Verbinding. Daarmee is de eerste samenvoeging van een gereformeerde en evangelische basisschool in Nederland een feit.

De samenvoeging van de evangelische school De Oase en de gereformeerde school De Waterspiegel is volgens directrice Alienke Meijer niet gek: "Twee scholen met bevlogen christenen die het geloof erg belangrijk vinden, hoe mooi is het om dan samen de krachten te bundelen? Kerkmuren zijn voor ons niet belangrijk, wanneer je samen werkt aan één prachtige school."

Verschillen

Hoewel er wel verschillen blijven bestaan tussen de twee stromingen, zullen deze volgens de directrice door overleg en met respect naar elkaar toe benaderd worden. De twee christelijke stromingen kijken bijvoorbeeld verschillend naar de doop. Evangelische christenen kennen de volwassendoop, terwijl er bij gereformeerden normaal gesproken alleen kinderen gedoopt worden.

Een punt dat in overleg met de ouders is aangepast is de manier hoe Sinterklaas gevierd gaat worden. Daarbij krijgt de school geen bezoek van Sinterklaas en Pieten, maar blijft het bij een dag waarop cadeautjes worden uitgedeeld.

Nieuw schoolplein

De vernieuwde school aan de Haagbeukweg is deze zomer intensief verbouwd en opnieuw geschilderd. Ouders gaan meehelpen met het ontwerpen van een nieuw schoolplein.

Onze krant nog niet ontvangen?