Gemeente en omwonenden Havenkom bereiken akkoord over tijdelijke ligplaatsen

Geschreven door Redactie

De gemeente Almere en de omwonenden / ondernemers die naar de rechter waren gestapt om de aanleg van de tijdelijke ligplaatsen in de Havenkom in Almere Haven te voorkomen hebben in goed overleg een oplossing gevonden waar alle partijen mee uit de voeten kunnen.

Daarmee is het kort geding dat vanmiddag om 15:00 zou plaatsvinden van de baan.

De gemeente heeft met de omwonenden afgesproken dat een van de twee steigers met ligplaatsen niet wordt aangelegd. Het betreft de steiger waaraan 13 ligplaatsen waren voorzien. Voor deze 13 ligplaatsen zoekt de gemeente samen met de omwonenden een alternatieve locatie indien blijkt dat de 13 plaatsen toch nodig zijn om ligplaatshouders van Haddock een ligplaats te kunnen bieden. De steiger met 37 ligplaatsen wordt vanaf volgende week wel gerealiseerd aan de rechterzijde van de Havenkom, vooruitlopend op de vergunning die de gemeente daarvoor heeft aangevraagd. Bezwaaren beroepsmogelijkheden blijven voor die vergunningsaanvraag mogelijk. De snelle aanleg is nodig omdat de ligplaatsen in jachthaven Haddock per 1 oktober aanstaande moeten vervallen in verband met werkzaamheden ten behoeve van de Floriade.

De aangevraagde vergunning is een tijdelijke vergunning voor twee jaar. Na die twee jaar moet worden beoordeeld of nog behoefte bestaat aan de ligplaatsen op deze locatie. Indien de gemeente de ligplaatsen dan wil laten liggen zal een nieuwe vergunning moeten worden aangevraagd.

De gemeente en de omwonenden zijn blij dat er een regeling is bereikt waarin iedereen zich op dit moment kan vinden en waarmee een oplossing wordt gerealiseerd voor de ligplaatshouders van jachthaven Haddock. Als gevolg van deze oplossing blijft de Havenkom tevens beschikbaar en toegankelijk voor pleziervaartje en dagjesmensen, hetgeen voor de omwonenden / ondernemers enorm van belang is.