Abonnementsvoorwaarden Museumkaart en CJP aangepast

Geschreven door Redactie

Nadat de Autoriteit Consument & Markt Museumkaart en CJP had aangesproken, hebben de organisaties hun abonnementen aangepast. Zij verlengden de abonnementen voor hun kaarten automatisch met een jaar en het was niet mogelijk om het abonnement tussentijds op te zeggen. 

Vanaf nu biedt Museumkaart een abonnement aan dat na een jaar niet stilzwijgend wordt verlengd. Voortaan ontvangen klanten dan een bericht dat het abonnement afloopt en krijgen zij de mogelijkheid om het abonnement te verlengen.

CJP blijft het abonnement stilzwijgend verlengen, maar consumenten kunnen na een jaar het abonnement op elk moment opzeggen. Het ten onrechte betaalde abonnementsgeld wordt dan terugbetaald.

CJP geeft jongeren korting op festivals, concerten, theaters en musea en de Museumkaart geeft toegang tot zo’n vierhonderd musea in Nederland.

Aanbieders van abonnementen mogen in Nederland de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengen. Na deze verlenging hebben consumenten wel het recht om het abonnement op elk moment op te zeggen. De opzegtermijn mag dan niet langer dan een maand zijn.


Onze krant nog niet ontvangen?