Collegebesluiten van de afgelopen week

Geschreven door Redactie

Dit zijn de besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen.

Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 

In 2012 is door de deelnemende partijen uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek, waaronder de gemeente Almere, ingestemd met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor het oprichten van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Deze gemeenschappelijke Regeling is sindsdien twee keer gewijzigd. Het verzoek van de deelnemers, de wijziging van de wet en de wens van het bestuur en de directie van de omgevingsdienst zijn de aanleiding om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek opnieuw te actualiseren. 

  

Protocol uitvoering wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding gemeentelijke gebouwen 

Op 1 augustus 2019 is de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht gegaan. Deze wet geeft aan dat het verboden is om in o.a. overheidsinstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn. Het college heeft ingestemd met het protocol uitvoering wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Uitgangspunt van dit protocol is dat personen met gezichtsbedekkende kleding de toegang geweigerd wordt, tenzij zij bereid zijn deze te verwijderen of in ieder geval zodanig aan te passen dat deze persoon herkenbaar is. Voor producten waarbij persoonlijke aanwezigheid vereist is, wordt de mogelijkheid geboden de gezichtsbedekkende kleding in een aparte ruimte te verwijderen of in ieder geval zodanig aan te passen dat deze persoon herkenbaar is.