Privébasisschool groeit: "Het reguliere onderwijs faalt"

Geschreven door Redactie

De privébasisschool Junior College in Almere krijgt steeds meer leerlingen.

Ouders verkiezen vaker privéonderwijs boven het reguliere onderwijs voor hun kind. Volgens directeur Jacqueline Imminga komt dit omdat het reguliere onderwijs faalt. Dat zeggen ook ouders van de kinderen die de overstap maakten. 

Het Junior College trok de afgelopen jaren rond de 10 nieuwe leerlingen per jaar. Dit schooljaar is begonnen met 21 kinderen en er komen nog steeds aanmeldingen binnen. Volgens Imminga begint het lerarentekort het reguliere onderwijs parten te spelen en is er minder aandacht voor kinderen. Ouders met kinderen op Junior College beamen dit. "Er is gebrek aan kwaliteit op de normale scholen", zegt één van de ouders. Ook de groepsgrootte en aandacht voor de kinderen worden genoemd. Op de privéschool zijn twee groepen. Eén groep heeft zeven kinderen en twee leerkrachten. De andere groep heeft 14 kinderen en ook twee leerkrachten.  

Ruim 1100 euro per maand 

De privéschool krijgt geen geld van de overheid. Ouders moeten het onderwijs zelf betalen. Het kost ruim 1100 euro per maand. Van dat geld betaalt de school de leerkrachten, de huur, het materiaal, eten en drinken en de buitenschoolse opvang. Voor de ouders zijn de individuele aandacht en de kleine klassen het geld waard. Imminga geeft toe dat haar school niet voor iedereen is weggelegd. "Het is niet voor iedereen toegankelijk en dat is natuurlijk jammer, want het zou fijn zijn dat kinderen uit gezinnen met een lager inkomen ook wat extra aandacht kunnen krijgen. Misschien moeten ze de hele onderwijssituatie een keer op de schop nemen om te kijken of je het niet op een andere manier kunt financieren, zodat je die klassen overal kleiner kunt krijgen."