Onlinehandleiding voor zelfgekozen dood wordt toch juridisch onderzocht

Geschreven door Redactie

Het Openbaar Ministerie gaat alsnog onderzoek doen naar een handleiding die de Coöperatie Laatste Wil (CLW) online gezet heeft. Hierin staan adviezen hoe je een leven kunt beëindigen. Zo worden er in de handleiding chemische stoffen genoemd waarmee je zelfmoord kunt plegen. 

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland zei begin vorige maand dat de informatie die de CLW heeft geplaatst niet strafbaar is. Dit omdat de informatie afkomstig is uit openbare bronnen. Het College van procureurs-generaal laat nu weten dat ze, anderhalve maand later, de zaak toch gaan onderzoeken. Zij zijn de hoogste organisatie binnen het OM.

Een woordvoerder vertelde aan RTL Nieuws: “Het klopt inderdaad dat het OM Midden-Nederland in eerste instantie heeft gezegd dat wat de CLW doet, niet strafbaar is. Inmiddels hebben we toch besloten om er OM-breed nog beter naar te kijken. Dat zijn we nu aan het doen. Wij zijn momenteel aan het beoordelen of wat de CLW doet, naar oordeel van het OM, strafbaar is." Minister van Justitie Ferd Grapperhaus zal de uitkomsten van dit onderzoek met de Tweede Kamer delen.

Verkeerde middelen

De CLW maakte twee jaar geleden bekend dat zij over een humaan middel zouden beschikken waarmee het mogelijk is om zelfmoord te plegen. Zij willen dat mensen zelf kunnen kiezen om een einde aan hun leven te maken.

Bestuurslid Petra de Jonge zegt over de handleiding: “We zagen onveilige situaties ontstaan. Zo namen mensen bijvoorbeeld de verkeerde middelen. We hebben daarom ervoor gekozen om op basis van openbare bronnen een handleiding te schrijven waarmee mensen veilig en humaan uit het leven kunnen stappen met de juiste stappen.”

De CLW denkt niets strafbaars te doen omdat alle informatie uit de handleiding vrij te verkrijgen is uit openbare bronnen.

De organisatie besloot in 2018 nog te stoppen met het gedetailleerd geven van informatie aan de leden over het omstreden ‘zelfmoordpoeder’. Dit besluit was genomen naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie naar de organisatie wilde instellen. De CLW liet destijds weten het middel niet te zullen inkopen of om het middel te verstrekken aan haar leden.

Er is nu gekozen om de informatie over de middelen voor de 22.600 leden beschikbaar te stellen op het afgesloten deel van de website van de CLW. Zij gaan het middel niet zelf verstrekken. De Jonge zegt: “Je moet het ook zien als een informatiepakket. Er is enorm veel vraag naar. We kregen al heel veel mailtjes van leden die zeggen blij te zijn dat we het nu zo doen.”