De multidisciplinaire aanpak (MDA++)

Geschreven door Redactie

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een complexe en vaak hardnekkige problemen die van generatie op generatie kunnen doorgaan en op meerdere leefdomeinen ingrijpen.

De multidisciplinaire aanpak (MDA++) biedt een afgestemde, geïntegreerde aanpak voor individuen en gezinnen die binnen het standaard behandelaanbod tussen wal en schip vallen.  


De aanpak MDA++ is specialistisch en voorziet in een samenwerking tussen de hulpverleningsketen, de veiligheidsketen en (steeds meer) het medische zorgcircuit in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak is systeemgericht: er is hulp voor zowel kinderen als volwassenen en voor zowel slachtoffers als plegers en andere betrokkenen. Het plan van aanpak is gericht op de dynamiek van het geweld tussen de gezinsleden en het herstel van veilige gezinsrelaties. Doel van het overleg is het doorbreken van het patroon van geweld en/of structurele onveiligheid. 

Lokale hulpverlening en aanpak

Belangrijk in de aanpak MDA++ is de aansluiting met het lokale veld. De inrichting van de lokale hulpverlening verschilt per gemeente. Tijdens de pilot moet blijken welke route het meest wenselijk is. Lokale teams kunnen een casus aanmelden voor MDA++ bij het Veiligheidshuis. Zij krijgen dan een uitnodiging voor deelname aan het Triageteam MDA++ om samen een plan van aanpak te bepalen. In veel gevallen blijft het lokale team betrokken en gaat het samen met specialisten aan de slag met het gezin.

De contactgegevens van het Veiligheidshuis zijn: 


  • Telefoon: (036) 767 14 00 
  • Email: veiligheidshuis@almere.nl
  • Aanmelden via een procescoördinator is ook mogelijk.

Onze Ambassadeurs