Oprichten vierde buurtschap

Geschreven door Redactie

Gemeente Almere kiest er in de volgende fase van Nobelhorst voor om buurtschappen te blijven ondersteunen en de oprichting van een vierde buurtschap mogelijk te maken.

De Raad vroeg om voor de oprichting van een 4de Buurtschap de eerste buurtschappen te evalueren.

De evaluatie is gestart met een bewonersonderzoek begin dit jaar. Het onderzoek moest onder andere in kaart brengen in hoeverre huidige  bewoners het bestaan van buurtschappen waarderen en of deze manier van werken overeenkomt met hun verwachtingen.  

De resultaten geven aanleiding genoeg om ook in de volgende fasen te kiezen voor een buurtschap en de statuten die bij de buurtschappen horen niet te wijzigen.  

Nobelhorst maakt het verschil waar  

Nobelhorst is in Almere uniek door de buurtschappen. In buurtschappen denken bewoners en ondernemers mee met gemeente en ontwikkelaars over de  leefomgeving in de wijk. Per 300 ‘voordeuren’ krijgt een buurtschap ook een buurtkavel: een stuk openbare  

ruimte voor gezamenlijke buurtevenementen, een moestuin, een speeltuin, een gebouwtje voor de buurt of andere activiteiten. In de evaluatie staat dat bewoners veel en verschillende activiteiten met elkaar organiseren en dat dit hoort bij de dorpse omgeving.  Er zijn ook kritische geluiden. Vooral over de invloed op de inrichting van de wijk en de huidige staat van de openbare ruimte.