Werkzaamheden Groene Kadeweg

Geschreven door Redactie

De Groene Kadeweg moet gerenoveerd worden. De weg wordt verbreed en opnieuw geasfalteerd. Om de weg te kunnen verbreden moet eerst ruimte gemaakt worden door bomen te verwijderen en een kabel te verleggen.

In de week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 januari verwijderen we de bomen aan de zuidelijke zijde van de Groene Kadeweg.

Renovatie Groene Kadeweg

Voor de renovatie van de Groene Kadeweg is het noodzakelijk meer ruimte te maken. Begin maart beginnen we met het verbreden van de weg en opnieuw asfalteren. Deze werkzaamheden duren ongeveer zes weken. Hierover ontvangt u apart bericht. Het gebied wordt in de toekomst opnieuw ingericht. Wanneer dit gaat gebeuren weten we nu nog niet.

Verkeershinder

Tijdens het verwijderen van de bomen blijft de weg geopend voor verkeer, maar u kunt wel hinder ervaren. Tijdens de reconstructiewerkzaamheden in maart is de weg wel geheel afgesloten voor al het verkeer. Omleidingen worden dan aangegeven met de bekende gele borden.Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?