Ophokplicht voor pluimveebedrijven

Geschreven door Redactie

Vanaf middernacht moeten alle bedrijven die commercieel pluimvee houden hun dieren binnenhouden. Er geldt vanaf dat moment een ophokplicht. De maatregel wordt genomen na een recente melding van vogelgriep in Duitsland. 

De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken. Over vier weken komt een deskundigengroep opnieuw bijeen om de situatie te beoordelen. Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.  

Hobbykippen uitgezonderd 

De maatregel geldt alleen voor boeren met 250 of meer kippen. Hobbykippen vallen niet onder de ophokplicht. 

Vogelgriep komt dichterbij 

Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen is er volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus de kop opduikt. De kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf wordt daarom groter ingeschat.