Start participatie inrichtingsplan het Landgoed

Geschreven door Redactie

De participatieavond voor Het Landgoed (Veld 7) vond plaats op 14 januari 2020. Ongeveer 100 bewoners van Nobelhorst waren aanwezig in basisschool het Universum om een bijdrage te leveren aan het inrichtingsplan. Dat deden ze door in kleine groepjes het concept inrichtingsplan voor hun directe woonomgeving onder de loep te nemen en te reageren. Van te voren werd uiteraard gesproken over de uitgangspunten en werkwijze van de participatie. 

Opbrengst van de participatieavond 

 • Bos (wat gaat de gemeente doen, nu het bos eigendom is); 
 • Verbindingen tussen het Landgoed en het bos; 
 • Mogelijkheden tuinuitbreiding of zelfbeheer? 
 • Afval (systeem, zwerfafval, ophaallocaties, hondenpoep); 
 • Groeninrichting (bijvoorbeeld: bodemdekkers/planten in plaats van gras, andere boomsoorten); 
 • Verkeer (straat of erf, snelheid, drempels, verkeersrichtingen, parkeren, inritten) 
 • Laadpalen voor elektrische auto’s  
 • Verlichting (tijdelijk/definitief) 
 • Inrichting Nobelstraat; 
 • Hagen op eigen kavel (alternatieven); 
 • Huidige staat bouwwegen; 
 • Straatmeubilair/spelen 
 • De auto/fietsbrug aan het uiteinde van de William Braggstraat

De volgende stappen  

Na 28 januari 2020 bespreken we alle input, rubriceren het en stellen een reactienota op waar in staat wat we in het conceptplan aanpassen.  

Wij streven er naar om op 9 maart de reactienota en het aangepaste plan met u te delen via het buurtschap en via https://hout.almere.nl/buurten-in-nobelhorst/veld-7-het-landgoed/

Vervolgens nodigen wij u uit voor een terugkomavond  (waarschijnlijk op 17 maart)  om het aangepaste inrichtingsplan te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden  

Daarna moet het inrichtingsplan worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van het buurtschap. Ook hier voor krijgt u nog een uitnodiging.  

Na vaststelling nemen we de tijd voor de voorbereiding en het maken van eventuele beheerafspraken met bewoners/buurtschap.  

Volgens planning kan de terreinafwerking naar aanleiding van het inrichtingsplan plaatsvinden vanaf september 2020. 

Onze Ambassadeurs