Provincie heeft voorwaarden voor bouw 100.000 huizen

Geschreven door Redactie

Bereikbaarheid, werkgelegenheid en voorzieningen zijn voorwaarden voor de bouw van 100.000 woningen in Flevoland. Ook moeten knelpunten op het gebied van stikstof worden opgelost. Provinciale Staten hebben woensdagavond unaniem een motie met die strekking aangenomen.  

Gedeputeerde Staten moeten die voorwaarden stellen tijdens gesprekken met de rijksoverheid. In de Tweede kamer wordt binnenkort gesproken over een voorstel van de VVD om 100.00 extra woningen te bouwen, verspreid over de Flevoland.  

Als al die nieuwe huizen in Flevoland gebouwd gaan worden, dan is volgens de Statenleden wel nieuwe infrastructuur nodig. Het gaat dan om de IJmeerlijn van Almere naar Amsterdam, een verbinding met Utrecht en de Lelylijn, een snelle treinverbinding van Lelystad naar Groningen.  

De meeste Flevolandse gemeenten zijn positief over de bouw van 100.000 woningen. Alleen Zeewolde ziet niks in versnelde woningbouw. 

Vanwege gezondheidsoverwegingen hebben wij besloten deze maand niet huis-aan-huis te bezorgen. Klik hier voor meer informatie.