Meer regie op realisatie woon-zorgprojecten

Geschreven door Redactie

De gemeente wil komen tot een woon-zorgprogrammering voor kwetsbare inwoners en ouderen. Dit geeft duidelijkheid over hoeveel woningen er nodig zijn voor welke doelgroepen, hoe deze eruit zien en waar in de stad ze komen te staan. Het is een van de hoofdonderwerpen binnen de opgave wonen en zorg voor 2020. 

Het doel is om meer regie te voeren op de realisatie van woon-zorgprojecten. Onderdelen van de programmering nemen we op in de stedelijke woonprogrammering. De programmering is ook belangrijke inbreng voor gebiedsontwikkeling in de stad en de prestatieafspraken met woningcorporaties. Bovendien geeft het initiatiefnemers van woon-zorgprojecten sneller duidelijkheid over welke plannen haalbaar zijn. 

Wie doet wat? 

Bij de totstandkoming van de woon-zorgprogrammering is de gemeente regie- en penvoerder. Betrokken partijen leveren ontbrekende informatie aan over het bestaande aanbod van en de vraag naar woon-zorglocaties. Daarnaast denken zij mee over vraagstukken op het gebied van spreiding van woon-zorgprojecten en de leefbaarheid in wijken. Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de draagkracht van wijken. Dit helpt om succesvolle matches te maken tussen woningzoekenden, woningen en woonomgevingen. Het helpt ook om kansen te signaleren voor nieuwe initiatieven. 

Het opstellen van de woon-zorgprogrammering gebeurt in de periode tot aan de zomer van 2020. De gemeente bouwt hierbij voort om het werk van verschillende bijeenkomsten en werkgroepen met partners uit 2019. Hoe het verdere proces van samenwerken aan de woon-zorgprogrammering eruit ziet, laten we binnenkort weten. In het derde kwartaal integreert de gemeente de woon-zorgprogrammering in de stedelijke programmering. Daarna vindt de doorvertaling plaats in onder andere de prestatieafspraken met de woningcorporaties.