Burgemeester Weerwind ondertekent intentieverklaring Safe Streets van UN Women

Geschreven door Redactie

Op donderdag 29 november heeft burgemeester Franc Weerwind de intentieverklaring Safe Streets van UN Women ondertekend. 

Hiermee spreekt de gemeente de intentie uit om van Almere een Safe Streets gemeente te maken. In een Safe Streets gemeente worden problemen rond seksuele- en andere vormen van intimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTI en mensen met een beperking aangepakt.

Burgemeester Weerwind: “Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de motie ‘Maatregelen tegen straatintimidatie’. Deze motie houdt onder andere in dat de gemeente Almere deel gaat nemen aan het project Safe Streets van UN-Women. De ondertekening van de intentieverklaring valt binnen de periode die in het teken staat van ’16 days of action’. De periode loopt van 25 november (Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (Internationale Dag voor de Mensenrechten). Het college wil problemen rond straatintimidatie in de openbare ruimte en uitgaansgebied aanpakken, zodat inwoners zich zonder angst voor seksuele of andere vormen van intimidatie in de openbare ruimte kunnen bewegen”.

Bernadette Vieverich van UN Woman: “UN Women is de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. UN Women Nationaal Comité Nederland nodigt gemeenten uit actie te ondernemen tegen straatintimidatie. Dat is hard nodig; uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in Nederland met straatintimidatie wordt geconfronteerd. Safe Streets is de Nederlandse versie van de wereldwijde campagne Safe Cities, waar meer dan 20 steden aan deelnemen, van New Delhi tot Mexico City en van Marrakech tot Jakarta".

Straatintimidatie kent verschillende verschijningsvormen, verbale vormen zijn fluiten, sissen, naroepen of complimenten geven over het uiterlijk. Non-verbale vormen zijn nastaren of seksuele gebaren. Fysieke vormen zijn achterna lopen en in het nauw drijven. Het gaat om (seksuele) intimidatie, discriminatie en onveiligheidsgevoelens in de openbare ruimte. Het betreft vooral groepen als vrouwen, LHBTI’ers en mensen met een beperking.

Onze krant nog niet ontvangen?