Noodkreet AAP: Dierenverzorger is cruciaal beroep

Geschreven door Redactie

De Almeerse stichting AAP en diverse andere Nederlandse dierenorganisaties doen een dringend beroep op de overheid om dierverzorgers, dierenambulancepersoneel en dierenartsen buiten de voedselketen alsnog toe te voegen aan de lijst cruciale beroepen. Omdat deze beroepsgroepen nu niet als cruciaal worden gezien, is er voor mensen met zo’n beroep geen kinderopvang beschikbaar. 

Als gevolg van deze en andere beperkende maatregelen om verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen, komt de noodzakelijke zorg voor dieren volgens de organisaties steeds meer in het gedrang. Onvoldoende zorg voor dieren die van mensen afhankelijk zijn heeft negatieve gevolgen voor welzijn, gezondheid en veiligheid van mens en dier, stellen zij.  

De dierenorganisaties benadrukken dat zij tijdens de corona-crisis hun werk moeten kunnen blijven doen. Zorg voor dieren is volgens hen dagelijks nodig; het is vaak specialistisch werk en het leidt tot onaanvaardbare risico’s als dit niet door ervaren personeel kan worden gedaan. De bezettingsgraad zou echter onder steeds grotere druk staan. Dit komt door ziekte en ook door de beperkende coronamaatregelen. 

Naast huisdieren is het voor dieren in nood, in opvangcentra, asiels, kinderboerderijen en dierentuinen letterlijk van levensbelang dat ze noodzakelijke zorg blijven krijgen. 

Overleg heeft tot niets geleid 

De afgelopen weken hebben de dierenorganisaties hierover gesprekken gevoerd met het RIVM en de betrokken ministeries. Volgens hen zijn in alle ons omringende landen zijn dierverzorgers en dierenartsen wel erkend als cruciale beroepen. Zelfs in de noodverordening van New York worden deze beroepen 'van essentieel belang' genoemd. 

In Nederland hebben de gesprekken desondanks niet geleid tot het toevoegen van de dierenartsen, dierverzorgers, dierwelzijnsinspecteurs en dierenambulancemedewerkers aan de lijst cruciale beroepen. Dit tot grote teleurstelling van de dierenorganisaties zijn alleen dierenartsen die in de voedselketen werken cruciaal bevonden.