Provincie investeert in 'Zorg in de wijk'

Geschreven door Redactie

De provincie investeert in het project 'Zorg in de wijk'. Met een subsidie van bijna € 200.000 stimuleert de provincie een duurzame samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen in Flevoland. Gedeputeerde Appelman: “In dit project zie ik een optimale aansluiting tussen de praktijk en de zorgopleidingen. Zorgprofessionals worden beter toegerust om de cliënt met zijn veranderende zorgvraag tegemoet te komen. Zeker in de tijd waarin we nu leven, is dat hard nodig”.  

De samenleving verandert en daarmee ook de zorg. Zorg vindt steeds minder vaak in een ziekenhuis of zorginstelling plaats. Cliënten willen vaker de regie over hun zorg in eigen hand houden. Daarnaast gaat de ontwikkeling van duurzame en innovatieve medische technologieën snel. Deze veranderingen vragen om vernieuwing van het onderwijs voor de zorgprofessionals van de toekomst.   

Fieldlab 2.0 In Flevoland werken het ROC, zorgaanbieders en cliënten in de praktijk aan ‘Zorg in de wijk’. Onder meer Zorggroep Almere is aangesloten bij dit project. Fieldlab 2.0 is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en onderwijs en is een continue leeromgeving waar verschillende partijen samenkomen om van en met elkaar te leren.