GGD: geen meldingen over eikenprocessierups

Geschreven door Redactie

De GGD heeft dit jaar geen enkele melding van overlast gekregen over de eikenprocessierups. Vorig jaar waren er nog 15 mensen die contact zochten met de gezondheidsdienst over de rups.

De zes Flevolandse gemeente hebben dit voorjaar extra maatregelen getroffen om de eikenprocessierups te bestrijden. Zo werden er vogelhuisjes opgehangen, vleermuizen gelokt en werden de nesten met biologische middelen bespoten.

De haartjes van de eikenprocessierups veroorzaken huiduitslag, jeuk, oogirritatie en zwellingen. Uit een telling is gebleken dat het aantal rupsen in Nederland vorig jaar is verdriedubbeld.