Definitieve plannen voor Haven gepresenteerd

Geschreven door Redactie

De gemeente Almere heeft samen met het Havenverbond en inwoners van Almere Haven de definitieve versie van 'Haven in 2040' vastgesteld. Het plan is inmiddels samen met 'Aanpak voor 2020-2024' gepresenteerd. Beide plannen bepalen de koers van alle vernieuwingen in Almere Haven de komende jaren.

Het plan is opgesteld door de 12 organisaties die in het Havenverbond zitten, waaronder De Schoor, Zorggroep Almere, VMCA en GGD Flevoland. Ook zijn er ruim 200 inwoners van Almere Haven betrokken geweest bij het opstellen van de toekomstvisie.

'Haven in 2040' richt zich onder meer op een levendig centrumgebied en een Dijkpark dat samen met de Havenkom en het strand een recreatiegebied moet gaan vormen. Daarnaast moeten er meer woningen voor jongeren en ouderen komen en moet al het water dat in de centrumwijken loopt, verbonden worden tot een Singelgracht met veel groen eromheen.