Flevoland gaf al 2,7 miljoen euro steun uit noodfonds

Geschreven door Redactie

De provincie Flevoland heeft tot nu toe ruim 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Corona Noodfonds. Daarmee wordt de Flevolandse economie ondersteund tijdens de crisis. Provinciale Staten hebben eind mei ingestemd met het noodfonds van vier miljoen euro. Het is bedoeld voor ondernemers en instellingen in de cultuur, evenementen- en toerismebranche, die vaak niet voor regelingen van het Rijk in aanmerking komen.

Een miljoen euro is beschikbaar gesteld voor het scholingsfonds. Dit is bedoeld voor werkzoekende Flevolanders die zich online willen scholen of een loopbaanadvies nodig hebben. Sinds deze maand kunnen aanvragen worden ingediend. Deelname is gratis. Voor ondersteuning van de culturele sector is 965.000 euro uitgetrokken. Het Rijk en de gemeente vullen dit aan tot twee miljoen euro, zo hebben zij in juli al gemeld. De bijdrage is bedoeld voor culturele instellingen, theaters, musea en amateurverenigingen die al subsidie van de provincie ontvangen. Met het geld kunnen zij een deel van de misgelopen inkomsten dekken, die wegvallen doordat er vanwege beperkende maatregelen minder bezoekers mogen komen.

De zogeheten gastvrijheidssector (cultuur, horeca, sport, retail, vervoer) heeft uit het noodfonds 400.000 euro gekregen. MKB-bedrijven kunnen subsidie aanvragen om hun bedrijf aan te passen aan de anderhalve-meter-regel. Uit het fonds wordt maximaal de helft per aanvraag vergoed met een minimum van duizend en een maximum van 2.500 euro. Volgens de provincie hebben 34 ondernemers al een aanvraag ingediend. Tenslotte heeft de provincie 375.000 euro gereserveerd voor het geval leningen niet kunnen worden terugbetaald.

Het gaat om leningen die de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Horizon via haar dochter De Aanjager wil verstrekken aan ondernemers, die in liquiditeitsnood komen. Dit betreft ondernemers die zonder steun van de bank op eigen reserves proberen de crisis door te komen, maar nu dreigen om te vallen. De Aanjager wil hen helpen met leningen van tussen de 50.000 en 100.000 euro per onderneming. Gedeputeerde Staten moeten overigens nog besluiten over een lening van 1,5 miljoen euro aan De Aanjager, waaruit het project wordt betaald.


Onze krant nog niet ontvangen?