Archeologische vindplaats Zenit, een stukje prehistorie in Almere Buiten

Geschreven door Redactie

Almere is ouder dan je denkt! Op een aantal plekken zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. vindplaats Zenit is een van die archeologische vindplaatsen.

In de bodem vonden archeologen sporen van prehistorische bewoning, zoals vuurstenen, resten van notendoppen en pijlpunten. Bijna 10.000 jaar geleden woonden hier al mensen!

In Almere mag op deze vindplaatsen niet worden gebouwd. Maar de grond mag wel worden gebruikt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen maken samen van vindplaats Zenit een ontmoetingsplaats voor de hele buurt. De afgelopen jaren is er al veel gerealiseerd, zoals school- en moestuinen, een vuurplaats en een prehistorische hut. Er is een voedselbos in ontwikkeling en er zijn plannen voor een thematuin en een amfitheater. En wandelend langs het tijdpad maak je een reis door de geschiedenis van de vindplaats.