Tijdelijke schoollokalen die Almere kocht staan leeg

Geschreven door Redactie

De 19 tijdelijke schoollokalen in het Olympiakwartier in Almere Poort, zijn dit schooljaar nooit in gebruik genomen. De gemeente nam de lokalen begin dit jaar voor twee miljoen euro over van de gemeente Zaanstad. Ze waren nodig voor het groeiend aantal basisschoolleerlingen in Almere Poort door de 'explosieve groei van woningbouw in het stadsdeel'. Maar het aantal leerlingen steeg uiteindelijk veel minder snel dan verwacht.


Er was bij de start van het schooljaar in augustus nog wel sprake van ruimtegebrek. Maar de schoolbesturen gaven voor de zomervakantie al aan dat zij de tijdelijke huisvesting niet willen gebruiken. Beide scholen hebben de overloop aan leerlingen in het eigen gebouw opgevangen. Basisschool De Ruimte gebruikt twee lokalen van de buitenschoolse opvang en neemt geen nieuwe leerlingen aan. De Zeeraket heeft de schoolklassen groter gemaakt. 


De gemeente Almere zegt dat leegstand van de tijdelijke units niet te voorkomen was geweest. De schatting die in 2019 bekend was, werd in januari 2020 bijgesteld. Maar zoeken naar tijdelijke schoollokalen kost volgens de gemeente minstens een jaar. Om bij de start van het schooljaar voldoende lokalen te hebben, is de zoektocht al in augustus 2019 begonnen en moest de gemeente varen op een schatting van het leerlingaantal wat toen bekend was. 


Tijdelijke huisvesting komt ooit van pas

De gemeente verwacht dat de lokalen uiteindelijk toch wel gebruikt gaan worden. "In Almere worden constant nieuwe wijken gebouwd waarbij ook het gevaar op de loer ligt dat de nieuwe, permanente huisvestingscapaciteit niet toereikend is." Om dan snel te schakelen, is het volgens de gemeente handig om de 'units' in bezit te hebben. Daarnaast zoekt de gemeente ook naar andere partijen die de ruimte of een deel daarvan willen huren.

Onze Ambassadeurs