Tien procent ondernemers vreest faillissement vanwege corona

Geschreven door Redactie

Ongeveer tien procent van de Flevolandse ondernemers vreest failliet te gaan door de corona crisis. Dat blijkt uit een meting onder het Flevolandse Ondernemerspanel van VNO-NCW. Dat heeft de gevolgen van de crisis bij ondernemers gemeten.

Aan het onderzoek van het ondernemerspanel deden bijna 400 bedrijven mee. Driekwart daarvan zijn bedrijven met personeel, de rest ZZP'ers.

Twee derde van de bedrijven heeft te maken met omzetverlies. Voor een derde van de ondernemers zijn de problemen groot. Daartegenover staat dat ruim een derde van de ondernemers helemaal geen problemen verwacht. Door de tegenvallende omzet verwacht een deel van de ondernemers dat hun bedrijf gaat veranderen. Om de verzwakkende marktpositie op te vangen, hebben verschillende ondernemers andere producten of diensten ontwikkeld.

Opvallend is dat tachtig procent van de bedrijven met werknemers niet verwacht dat personeel gedwongen op straat komt te staan. De andere twintig procent verwacht wel dat er een personeelsoverschot ontstaat door de coronacrisis. Slechts een klein deel van die bedrijven denkt eraan om tijdelijke contracten niet te verlengen. Hoe andere bedrijven een personeelsoverschot willen oplossen, staat niet in het onderzoek. De helft van de ondervraagde bedrijven gaat investeringen uitstellen. Geld dat geoormerkt was voor verduurzaming en uitbreiding wordt voorlopig geparkeerd. De hulp die de overheid biedt, krijgt een voldoende. Toch zeggen veel ondernemers dat het niet voldoende is.

Onze krant nog niet ontvangen?