VVD wil georganiseerde misdaad in Almere keihard aanpakken

Geschreven door Redactie

De VVD wil de georganiseerde misdaad en ondermijning van de samenleving in Almere keihard aanpakken. Daartoe heeft de partij een initiatiefvoorstel in gediend bij de gemeenteraad.

De aanleiding voor het initiatiefvoorstel van de VVD is dat de georganiseerde criminaliteit steeds meer voet aan de grond krijgt in Almere. Almere is interessant voor criminelen door de ligging tussen Amsterdam en Utrecht, de oppervlakte is groot en bedrijventerreinen zijn zijn veelal anonieme gebieden zonder veel sociale controle waardoor de ondermijning veel minder zichtbaar is, maar wel stevig vaste grond onder voet heeft in onze stad heeft gekregen.

In een voorstel zegt de VVD, dat alle bedrijventerreinen, bedrijven die opslagboxen verhuren en de autobranche gecontroleerd moeten worden op criminele activiteiten. Verder moet de gemeente Almere lid worden van Meld Misdaad Anoniem. Dan krijgt ze direct meldingen binnen en kan daarmee aan de slag. Alle meldingen zijn niet herleidbaar, dus een inwoner kan een vermoedelijke hennepplantage bij zijn buurman melden zonder dat aan wie dan ook bekend wordt wie de melding doet. 

Een van de belangrijke punten in het voorstel is preventie. De VVD wil voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit en pleit voor een betere persoonsgerichte aanpak. 

Het initiatiefvoorstel van de VVD is een lijvig stuk met veel aanbevelingen voor het college om het heft in handen te nemen bij de bestrijding van ondermijning. 

Onze krant nog niet ontvangen?