Respect!Almere wil overlast in passantenhaven Buiten aanpakken

Geschreven door Redactie

Politieke partij Respect!Almere wil dat de voortdurende overlast in de passantenhaven van Almere Buiten direct door de gemeente wordt aangepakt. Volgens de partij ligt er een aantal boten in de haven aan de Evenaar dat permanent bewoond wordt en dat mag niet.

Buurtbewoners hebben herhaaldelijk geklaagd dat bewoners van de bootjes overlast veroorzaken. Ook hangen er 's avonds vaak jongeren rond die overlast geven.


Respect!Almere wil daarom dat de gemeente gaat handhaven en dat de bootjes daar verdwijnen. Ook moeten boa's en politie vaker in de avond surveilleren om de overlast van de hangjeugd tegen te gaan. 


"Volgens de gemeentelijke verordening mogen de boten daar maar drie maal 24 uur aaneengesloten liggen", vertelt Lex Ruyssenaars van Respect!Almere. "Sinds ruim een jaar liggen de boten daar permanent door de sluiting van jachthaven Haddock die moest wijken voor de aanleg van de Floriade. Veel bootjes die daar lagen zijn over Almere verspreid en de gemeente zou daar een oplossing voor zoeken maar dat is nog steeds niet gebeurd." 


Volgens de bewoners van de haven komen de problemen vooral van de hangjeugd. "Hier op de trap worden veel drugs gedeald en overlast veroorzaakt en wij krijgen de schuld door de mensen uit de flat", vertelt bootbewoner John Kwappenberg. "Ik heb al zo vaak gezegd tegen de politie. Kom nou 's avonds laat eens controleren, maar dat doen ze niet." 

Volgens de gemeente worden er twee boten permanent bewoond en handhaving zou alleen maar het verplaatsen van het probleem zijn. Het idee in september was om met maatschappelijke instanties en met de bewoners van de bootjes in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Respect!Almere zal daarom donderdagavond tijdens de Politieke Markt de kwestie opnieuw aankaarten.

Onze Ambassadeurs