Vaker maaien om 'moeras van waterplanten' te voorkomen

Geschreven door Redactie

De waterplanten in de randmeren worden als proef twee keer per vaarseizoen gemaaid. Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren is de proef begonnen, omdat de wildgroei aan planten overlast veroorzaakt voor de recreatievaart.


Het gaat vooral om fonteinkruid, dat dicht op elkaar groeit. Waarschijnlijk is de oorzaak van de explosieve plantengroei een combinatie van warm weer vroeg in het jaar en helder water. 

Omliggende gemeenten betalen mee aan de proef en ook de provincie heeft geld vrijgemaakt voor de pilot. Een aantal vissers heeft hun boot omgebouwd tot maaiboot en zij worden door de provincie ingehuurd om de enorme hoeveelheden groen boven water te halen. 

Op de website van Gastvrije Randmeren is te zien op welke plekken al gemaaid is. De coöperatie verwacht eind juli klaar te zijn met maaien.