Onderzoeksrapport: 'Gemeente communiceert slecht over bomenkap'

Geschreven door Redactie

Dat 'dunnen van het bosperceel' eigenlijk gewoon betekent het kappen van alle bomen, is een typisch voorbeeld van slechte communicatie van de gemeente Almere. Het voorbeeld staat in een adviesrapport van onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV. Dat bureau onderzocht hoe het de afgelopen jaren ging met het bomenbeleid in de stad.

Doordat de stad nu 40 jaar oud is, zullen de inwoners ook voor het eerst te maken krijgen met grootschalig onderhoud, wat dus kappen betekent. Het is volgens de onderzoekers cruciaal dat de gemeente daar helder over communiceert.

Ander type boom

Dat Almere nu voor groot onderhoud staat, komt ook door de bodemdaling (inklinken) en de stijging van het grondwater. Hierdoor is er minder aarde beschikbaar voor de boom om te wortelen. Door de stijging van het grondwater komen de wortels van de bomen onder water te staan en rotten daardoor weg. De boom kan daardoor sneller omvallen.

De onderzoekers adviseren de gemeente daarom een ander type boom te planten: eentje die minder groot wordt en minder diepe wortels heeft. Almere heeft inmiddels 1300 eigen bomen gekweekt, zodat bij vervanging er geen ’sprietje’ terugkomt, maar een volwassen exemplaar.

Negen jaar praten

De gemeente heeft geëxperimenteerd met het mee laten beslissen over de bomen door de bewoners in een straat. Dat was geen succes, concluderen de onderzoekers. Zo zouden de elzen in de J. Duikerstraat in Almere Buiten vervangen worden door amberbomen. De bewoners van de straat mochten daarover meepraten en meebeslissen. Dat proces begon in 2012 en eindigt pas volgend jaar. Het kost te veel en duurt te lang, stellen de onderzoekers.

De onderzoekers zijn positiever over de borden die geplaatst worden waarop wordt aangekondigd wat er gekapt wordt en waarom het nodig is. De borden worden beter gelezen dan een bewonersbrief of advertenties in de krant.