Kabinet wil verkoop messen aan jongeren verbieden

Geschreven door Redactie

Het kabinet wil de verkoop van messen aan minderjarigen landelijk verbieden. Het verbod maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen om het dragen en gebruik van messen door jongeren tegen te gaan.

Sinds vorig jaar zijn er namelijk steeds vaker steekincidenten waarbij minderjarigen betrokken zijn. De gemeente Almere is, samen met veertien andere gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie betrokken bij het opstellen van het actieplan.

Het dragen van veel soorten messen is landelijk al verboden. Deze regels worden de komende tijd verduidelijkt, zodat er beter kan worden opgetreden tegen mensen die steekwapens bij zich dragen. Een landelijk verbod op de verkoop aan minderjarigen maakt ook deel uit van het actieplan. Maar omdat het maken en aannemen van een wet tijd kost, wordt er in de tussentijd overlegd "met grote winkelketens over hoe tegen te gaan dat winkeliers legale messen, zoals keukenmessen, nog aan minderjarigen verkopen", schrijven ministers Grapperhaus en Dekker aan de Tweede Kamer.

Naast het verbod komt er onder meer een campagne om wapenbezit onder jongeren te ontmoedigen. "Lessen op school door bijvoorbeeld een officier van justitie en voorlichting door Halt dragen hier verder aan bij."


Ook moet het voor leerlingen die zich bedreigd voelen makkelijker worden om dat te melden, bij bijvoorbeeld een schooljongerenwerker of een wijkagent. Verder moet het voor scholen, in overleg met politie en de gemeente, makkelijker worden kluisjes te controleren.