Voorlopig geen maatregelen tegen loslopende edelherten

Geschreven door Redactie

Het duurt nog zeker tot augustus volgend jaar voordat de provincie iets kan doen tegen loslopende edelherten bij Biddinghuizen en Zeewolde.

Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. Afgelopen zomer vroeg landbouworganisatie LTO Noord om zo snel mogelijk tegen de dieren op te treden.


Dit voorjaar werd in bosgebied Spijk-Bremerberg bij Biddinghuizen een groepje edelherten gesignaleerd. De dieren kwamen zeer waarschijnlijk van de Veluwe en zijn via de randmeren naar Flevoland gezwommen. De landbouwsector vreest dat de populatie edelherten in Oostelijk Flevoland gaat groeien en dan grote schade aan landbouwgewassen veroorzaakt of ziektes overbrengt. 


Naar aanleiding van de brandbrief van LTO Noord heeft de provincie Flevoland juridisch advies ingewonnen. Geconcludeerd wordt dat de beesten, op basis van de huidige regelgeving, niet bestreden kunnen worden. Onderzocht wordt of dat in de toekomst wel mogelijk en wenselijk is. Dat kan bijvoorbeeld door alle loslopende edelherten buiten de Oostvaardersplassen dood te schieten, of een deel ervan af te maken. De haalbaarheid van die laatste mogelijkheid lijkt groter dan het afschieten van alle herten die van de Veluwe naar Flevoland komen. 


Voordat dat gebeurt wordt eerst in beeld gebracht om welke aantallen edelherten het gaat, hoeveel schade er wordt aangebracht en in hoeverre er gevaar bestaat voor het verkeer. Dat betekent dat er vóór volgend jaar augustus geen concrete bestrijdingsmaatregelen worden getroffen. 


Arnold Michielsen van LTO Noord betreurt dat. Hij hoopt dat de provincie in de tussentijd wel duidelijkheid geeft over het vergoeden van schade die de beesten mogelijk aanrichten. Ook wil hij dat er compensatie komt voor akkerbouwers die hun land met een afrastering tegen de herten beschermen. 


Op dit moment zijn er overigens nog geen schademeldingen vanuit de akkerbouw gedaan. In september is er wel een edelhert aangereden op de Larserweg.