Jonge daklozen niet allemaal van straat

Geschreven door Redactie

Het lukt de gemeente Almere niet om alle dak-en thuisloze jongeren voor het einde van volgend jaar van straat te krijgen. Dat was wel de ambitie. Maar door een gebrek aan woonruimte is dat volgens wethouder Froukje de Jonge onhaalbaar.

Almere doet samen met andere gemeenten mee aan het tweejarige Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Het doel is om geen enkele jongere meer op straat te hebben aan het einde van 2021. Het programma loopt nu een jaar, maar wethouder Froukje de Jonge kan niet zeggen of de groep daadwerkelijk kleiner is geworden. Wel zijn er volgens haar belangrijke stappen gezet. De belangrijkste daarvan is dat jongeren sneller gesignaleerd worden en sneller doorstromen. Waar ze voorheen lange tijd in een opvang verbleven, is dat teruggebracht naar maximaal 12 weken.

Het afgelopen jaar is ingezet op een goede samenwerking met hulporganisaties om het hele proces te kunnen versnellen. Er is advies gevraagd aan ervaringsdeskundigen om de informatievoorziening te verbeteren.

Bij de gemeente is nu wekelijks een spreekuur waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen. Ook een postadres kan sneller geregeld worden. Dat is belangrijk om allerlei andere dingen te kunnen regelen, zoals bijvoorbeeld school, werk of een uitkering. Daarnaast zijn er ook vijf extra opvangplekken gecreëerd bij Kwintes en het Leger des heils.

Het grootste struikelblok is huisvesting. Het proces van opsporen en helpen kan nog zo goed op orde zijn, als er niet genoeg kamers of huizen beschikbaar zijn kunnen dak- en thuisloze jongeren moeilijk doorstromen. Wethouder De Jonge erkent dit probleem. Dat is met dit lopende project volgens haar niet op te lossen. Het college van burgemeester en wethouders heeft er volgens haar wel aandacht voor.