1,25 miljoen euro voor Oostvaardersplassen Almere

Geschreven door Redactie

In het Nationaal Park Nieuw Land, waar de Oostvaardersplassen onderdeel van zijn, werkt de gemeente Almere aan een nieuw entreegebied.

Deze toegangspoort, Almeersepoort, is het startpunt voor activiteiten in de Oostvaardersplassen.

De gemeente heeft de ambitie om het aantal bezoekers in de komende tien jaar te verdubbelen in het gebied. Vanuit het Rijk is 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld om de verbeteringen uit te voeren.

De provincie Flevoland heeft een natuurgebied dat uniek is in Nederland en Europa: Het Nationaal Park Nieuw Land. Het park bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. Samen vormen deze gebieden het jongste nationaal park van Nederland én het grootste man-made natuurpark ter wereld met 29.000 hectare natuur. Het park ligt letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nationaal Park Nieuw Land dankt zijn ontstaan aan het grootste inpolderingstraject ter wereld: de drooglegging van Flevoland. De ontwikkeling van Oostvaardersplassen Almere en het Lepelaarplassengebied vormen samen het project ‘Almeersepoort’, dat het Almeerse deel van Nieuw Land omvat.

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. Hoewel deze natuurgebieden al bestaan, blijft het nationaal park ontwikkelen en verrassen. De acht partners van Nationaal Park Nieuw Land – gemeente Almere, gemeente Lelystad, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, waterschap Zuiderzeeland, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en stichting Het Flevo-landschap – zijn verheugd met het grote subsidiebedrag van het ministerie van LNV, omdat ze hiermee een belangrijke stap verder kunnen zetten in de ontwikkeling van het jongste nationaal park in Nederland.Onze Ambassadeurs