Gemeente Almere moet flink gaan bezuinigen

Geschreven door Redactie

Het college van burgemeester en wethouders zegt, dat ze 41,5 miljoen euro wil bezuinigen. Dat blijkt uit de programmabegroting voor volgend jaar. Tot en met 2024 heeft de stad een tekort van 85,5 miljoen euro.

Aanvankelijk had het college het plan om te bezuinigen op de wijkteams. Dat plan gaat niet door. Het college heeft nu juist het plan om méér geld te besteden aan de wijkteams. Het gaat om een bedrag van 400.000 euro. Volgens het college zijn de wijkteams een belangrijke schakel in het welzijnswerk. 

Een van de plannen is nu om de blauwe zone om te zetten naar een Zone Betaald Parkeren. Dat leidt tot “een betere benutting van de bestaande parkeercapaciteit”. Tegelijk zullen bewoners er geen last van hebben. “De huidige ontheffing wordt omgezet naar een gratis parkeervergunning”, meldt het college. Maar dat is niet genoeg. Dus wordt de gemeentelijke spaarpot aangesproken. Het college van burgemeester en wethouders wil er zo’n 14,8 miljoen euro uithalen. Ook is het plan om 23,8 miljoen euro uit het grondbedrijf te gebruiken. Het gaat hier om geld dat de gemeente Almere heeft verdiend met de verkoop van bouwgrond voor woningen. 


Ook wordt bezuinigd op beheer en onderhoud van de stad. Het gaat om een bedrag van 8 miljoen euro. Er is pas weer geld voor beheer en onderhoud, als de gemeente een bijdrage krijgt van de landelijke overheid voor jeugdhulp. Het plan is om samen met andere gemeenten extra geld te vragen voor jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Onze Ambassadeurs