Bewoners Oosterwold: 'Regel geld voor buurthuis en sporthal'

Geschreven door Redactie

Bewoners van de wijk Oosterwold vragen de gemeente Almere om geld vrij te maken voor gezamenlijke sociale voorzieningen, zoals sportvelden, een sporthal en een buurthuis. Dat schrijft Platform Oosterwold in een brief aan de gemeenteraad. Na de zomer evalueert de Almeerse politiek de gang van zaken in de nieuwbouwwijk Oosterwold. De groep bewoners hoopt dat in het overleg ook deze plannen worden meegenomen.

Het Platform Oosterwold had gehoopt dat er al budget was vrijgemaakt voor sociale voorzieningen, maar dat bleek niet zo te zijn. Het geldpotje dat de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld het aanleggen van een riool en het verbreden van polderwegen, kan hier niet voor worden gebruikt. Dat potje wordt gevuld door de bewoners zelf, maar ze hebben geen inspraak op de besteding van dit geld.

Het platform doet de suggestie om de exploitatiebijdrage voor nieuwe bewoners te verhogen met €0,50 tot €1,- per vierkante meter. Dit bedrag wordt eenmalig betaald bij aankoop van het kavel. Daarmee moet dan een nieuw budget worden gecreëerd.

In de wijk Oosterwold moeten de bewoners alles zelf regelen. Zo moeten ze zelf wegen bouwen, afvalwater zuiveren en aan stadslandbouw doen. Buren moeten dus samenwerken en afspraken maken om een gemeenschappelijk riool aan te leggen en om wegen aan te leggen. Platform Oosterwold doet dan ook de oproep aan de gemeente om te helpen met de samenwerking tussen nieuwe bewoners. In de wijk gaat het volgens Platform Oosterwold om het ontwikkelen van "democratische processen op straat-, buurtschap- en wijkniveau." Hiermee moeten burenruzies worden voorkomen en de samenwerking worden vergroot.Onze Ambassadeurs