Goed jaar voor de klaproos

Geschreven door Redactie

Het is een goed jaar voor de klaproos. Het rode bloemetje bloeit momenteel uitbundig. Het lijkt alsof de klaproos het dit jaar beter doet dan anders.

Dat zou kunnen komen door de droge zomers van de afgelopen jaren, zegt Arda van der Lee van Landschapsbeheer Flevoland.

"De klaproos is een plantje dat graag groeit op plekken waar nog geen andere planten staan. Je ziet de klaproos dan ook vaak in de bermen langs de weg of bij bouwplaatsen. Het is een pioniersplantje."

Dat de klaproos op sommige plekken uitbundig aanwezig is, komt volgens Van der Lee door de afgelopen droge zomers. "Toen hebben heel veel andere planten het loodje gelegd. En daar ziet de klaproos kansen." De zaden van de klaproos houden het jaren uit in de grond. En het plantje gaat groeien zodra de omstandigheden goed zijn. "Die zaden bevatten olie en daardoor kunnen die het heel lang in de grond uithouden. De klaproos heeft de kansen van dit jaar goed benut. De regen van het voorjaar bood de klaproos, of papaver, een buitenkans."

Verbonden met de Eerste Wereldoorlog

De klaproos is onlosmakelijk verbonden met de Eerste Wereldoorlog. Bij herdenkingen in Engeland en Frankrijk dragen veel mensen een papieren of vilten 'poppy' op de revers. "Die verbondenheid is geen toeval", zegt Van der Lee. "Die oorlog was een loopgravenoorlog. De klaproos doet het heel goed op grond die is omgewoeld. De klaproos bloeide daarom vooral uitbundig op het slagveld."

De maand juni is de beste maand voor de klaproos, zegt Van der Lee. "Nog een paar weken en dan zit de bloeitijd er weer op."

Onze krant nog niet ontvangen?