Almeers Preventieakkoord ondertekend: op naar een van de gezondste gemeenten van Nederland

Geschreven door Redactie

Op 16 juni heeft wethouder Roelie Bosch samen met een aantal partners in de stad, onder andere Almere City FC, De Schoor en gemeente Almere, het Almeers Preventieakkoord symbolisch ondertekend.

Met het akkoord wordt ingezet om Almeerders de kans te bieden gemakkelijker, gezondere keuzes in hun leven te maken ten aanzien van bewegen en voeding. Ook is het doel om mensen met mentale problemen sneller te signaleren en naar de juiste ondersteuning te brengen. Wethouder Roelie Bosch: ‘Almere een van de gezondste gemeenten van Nederland te maken, dat is onze ambitie. Want het mogelijk maken van leven in goede gezondheid, fysiek en mentaal, gun ik iedere Almeerder. Daar gaan we samen mee aan de slag.’

De focus van het Almeers Preventieakkoord ligt op het stimuleren van Almeerders om regelmatig en voldoende te bewegen, te (kunnen) kiezen voor gezonde voeding, te stimuleren dat het mentaal welbevinden onder alle Almeerders groeit en toewerken naar een rookvrije generatie. Daarbij richten wij ons op het goed op de hoogte zijn van wie wat kan bijdragen aan een gezonder Almere en elkaars kennis en ervaring daarbij benutten.

Op het gebied van gezondheid gebeurt er al veel in Almere. Het Almeers Preventieakkoord is een van de ontwikkelingen en is een bundeling van een veelheid aan activiteiten. Het akkoord is het resultaat van de inbreng van een groot aantal Almeerse partners. Deze partners blijven als onderdeel van een netwerksamenwerking betrokken bij de uitwerking en uitvoering.

Het Almeers Preventieakkoord staat niet op zich. Al geruime tijd is in Almere een beweging gaande om inwoners meer te laten bewegen, gezonder te laten eten, aan te moedigen om te stoppen met roken, etc. Hiertoe zijn diverse programma’s, projecten en initiatieven opgezet waarbij diverse netwerkpartners betrokken zijn. Gewerkt wordt aan de notitie gezondheidsbeleid voor de periode 2022-2025. Naast het reguliere gezondheidsbeleid loopt ook de bestuurlijke opgave Gezond in Almere. Ook wordt gewerkt aan een passend sport- en beweegaanbod voor iedere Almeerder via het Lokaal Sportakkoord Almere.

Nationaal wordt ingezet op preventie via het Nationaal Preventieakkoord. Een Lokaal Preventieakkoord is voor gemeenten dé kans om zich meer in te zetten voor lokale gezondheidspreventie. Het Almeers Preventieakkoord is een netwerkakkoord tussen allerlei organisaties in Almere die iets van doen hebben met preventieve gezondheid.

Onze Ambassadeurs