Aantal gezinnen met problematische schulden amper afgenomen

Geschreven door Redactie

Het aantal gezinnen in Lelystad en Almere dat te maken heeft met problematische schulden is nauwelijks afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, gebaseerd op de meest recente gegevens van oktober vorig jaar.

Verhoudingsgewijs kennen Lelystad en Almere ten opzichte van de rest van het land, veel gezinnen die grote schulden hebben. Daarbij kan gedacht worden aan betalingsachterstanden, onbetaalde zorgpremies of mensen die in een schuldsaneringstraject zitten.

Volgens het CBS had 13,4% van de Lelystedelingen vorig jaar te maken met problematische schulden. In de periode daarvoor was dat 13,8%. Ook in Almere daalde het aantal gezinnen met schulden licht, alhoewel de percentages daar net iets lager liggen.

Sinds december 2019 heeft Lelystad een Op tijd erbij-team dat vroegtijdig kan helpen bij mensen waar schulden ontstaan. Nutsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen en woningcorporatie Centrada geven betalingsachterstanden aan het team door. Maatschappelijke organisaties als Sociaal Wijkteam Lelystad, IDO, Humanitas en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) kunnen dan in gesprek gaan met de mensen die nog rekeningen open hebben staan.

Dat het effect van het Op tijd erbij-team nog niet zichtbaar is komt volgens directeur Herma Hofmeijer van MDF door het nog relatief jonge initiatief. Het werk vergt volgens haar een lange adem. Er wordt door alle partijen hard aan gewerkt en waarschijnlijk zullen de effecten in de toekomst wel zichtbaar zijn, zegt Hofmeijer. Iedereen schuldenvrij acht ze niet haalbaar. Er zullen altijd weer nieuwe mensen met schulden bij komen.

Landelijk heeft 7,6 procent van de huishoudens te maken met grote schulden. Het betreft ruim 614.000 gezinnen, een kleine daling ten opzichte van begin vorig jaar.

Het is nog niet duidelijk wat de effecten van de coronacrisis zijn. Het CBS maakt de kanttekening dat het vaak enige tijd duurt voordat schulden als problematisch worden gekenmerkt. Daarnaast zijn niet alle schulden in een registratie te vinden, zoals leningen van bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen. Het kan dus zijn dat huishoudens die door corona in financiële problemen zijn gekomen, nog niet in de cijfers zichtbaar zijn.