In juli overleden wekelijks iets meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht

Vorige maand overleden wekelijks meer mensen dan het landelijke gemiddelde van vorige jaar.

Vooral de leeftijdscategorie van 65 tot 80 jaar werd daarin getroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. 

In de laatste week van juli overleden naar schatting zo'n 2900 mensen. Dat zijn er aanzienlijk meer dan vorige jaar. De verwachting lag met 150 sterftegevallen lager. 

Verwachte sterfte

Per week waren er in juli weinig fluctuaties in het aantal overledenen, en lag de sterfte net iets boven de verwachte sterfte. Het RIVM registreerde 22 overleden COVID-19-patiënten in week 30 met een meting tot en met 3 augustus. 

Onder 65- tot 80-jarigen was de wekelijkse sterfte in juli iets hoger dan verwacht. In week 30 was er oversterfte. Er overleden in die week naar schatting bijna 950 mensen van 65 tot 80 jaar, bijna 100 meer dan verwacht. In de afgelopen vier weken in juli overleden ongeveer 200 mensen van 65 tot 80 jaar meer dan verwacht. Begin juni (week 22 en 23) was er ook oversterfte in deze leeftijdsgroep. Daarna nam de sterfte af, maar steeg weer vanaf begin juli (week 26).