Duurzame damwand in Hoge Vaart bij Almere

Geschreven door Redactie

Provincie Flevoland start een pilot met de plaatsing van duurzame oeverbeschoeiing in de Hoge Vaart bij Almere.

De duurzame damwand met een lengte van circa 80 meter, bestaat deels uit hout en deels uit gerecycled plastic. De damwanden worden gemaakt in de Groene Plastic Fabriek (Save Plastics) in Almere. Dit bedrijf recyclet plastic afval, afkomstig van de huishoudens van Almere, tot duurzame producten waaronder de damwanden. Met de pilot willen de provincie Flevoland en Save Plastics onderzoeken of deze damwanden aan dezelfde eisen van bestaande materialen kunnen voldoen en ook op de lange termijn een goed en duurzaam alternatief zijn.

Ideale combinatie van hout en plastic

De huidige oevers bestaan uit beton of uit hardhout. Het nadeel is dat deze na vele jaren gaan rotten op de waterlijn en daardoor afbreken. De nieuwe damwanden hebben een naaldhouten kern met kunststof omhulsel tot onder de waterlijn. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de beste eigenschappen van beide materialen. Gedeputeerde Cora Smelik is verheugd dat deze samenwerking tot stand gekomen is en Flevoland op deze manier een proeftuin kan zijn om de toepassing van innovatieve duurzame producten te stimuleren. Gedeputeerde Jan de Reus van Infra vult aan dat met deze pilot bijgedragen wordt aan de doelstellingen van het Duurzaamheidsprogramma Infra. Hierin is vastgesteld dat de CO2 footprint van de infrastructuur moeten worden verlaagd en dat het aandeel circulaire producten moet worden verhoogd.

Hergebruik van plastic afval uit Almere

De samenwerking komt voort uit een innovatiepartnerschap van de gemeente Almere met Save Plastics met als doel om in Almere een plastic fabriek te realiseren waar lokaal plastic afval wordt omgezet in waardevolle plastic producten. De Groene Plastic Fabriek maakt deel uit van het Europese Transform-CE project. Met TRANSFORM-CE is het streven om alle soorten plastic voor eenmalig gebruik uit gemeentelijke en commerciële afvalstromen om te zetten naar grondstoffen voor waardevolle nieuwe producten. De provincie Flevoland en andere MRA-overheden spraken in 2018 af pilot-producten uit de Groene Plastic Fabriek af te nemen voor gebruik in de openbare ruimte. De plastic damwand is daar een mooi voorbeeld van.

Onze Ambassadeurs