SP blij met onderzoek Deltares

Geschreven door Redactie

De SP is geen roepende meer in de woestijn, nu onderzoeksinstituut Deltares bevestigt dat Almere door het steeds ophogen van verzakte straten de problemen met de riolering juist verergert.


De afdeling Riolering, bewonersgroepen zoals StopKaalslagKruidenwijk en de SP waarschuwen hier al jaren voor. Almere behoort met Noordoost-Groningen tot de snelst zakkende gebieden in Nederland. Hier komt dit door de slappe ondergrond: de oorspronkelijke Zuiderzeeklei en soms veen. Daaruit verdwijnt het water niet alleen door wateronttrekking maar vooral ook doordat het eruit geperst wordt door het gewicht van de bestrating en het opgebrachte zandpakket. Gevolg: de klei klinkt in en het opgebrachte zand en de bestrating zakken omlaag, met alle gevolgen vandien.

Anders dan elders in verzakkend Nederland verzakken de huizen en gebouwen in Almere gelukkig niet, doordat ze stevig onderheid zijn. Hier is het de bestrating in de openbare ruimte die verzakt. Dat geeft af- en opstap- problemen bij de huizen, maar de grootste problemen ontstaan bij de onderliggende riolering en vooral bij de aansluitingen op de huizen. Ophogen en herstraten was de afgelopen jaren de onderhoudsstrategie van de Gemeente. Maar hiermee heeft Almere de problemen en de bodemverzakking alleen maar versneld, stelt Deltares nu.

B&W hebben eerdere waarschuwingen stelselmatig genegeerd. Bij het groot onderhoud in de Kruidenwijk adviseerde de gemeente de bewoners huis-aan-huis zelfs uitdrukkelijk om hun “tuinen leeg te halen voordat de werkzaamheden beginnen”. Zo konden ze de aannemer ophoogzand laten storten en de voortuin zelfs laten bestraten. Twee weken geleden nog werd bij de behandeling van de Visie Openbare Ruimte in de gemeenteraad lacherig gedaan over het pleidooi van de SP om de aanpak van de bodemdaling in het raadsvoorstel optenemen. De SP vindt dat de gemeente ook de Almeerders moet voorlichten over de schadelijke gevolgen van het ophogen en bestraten van tuinen.

Het amendement van de SP stond op donderdag 16 september op de agenda.
https://almere.notubiz.nl/document/10495744/2

Onze Ambassadeurs