Inloopavond N708 Bremerbergweg

In het voorjaar van 2022 voert de Provincie Flevoland onderhoud uit aan de N708 Bremerbergweg.

Het traject van de werkzaamheden loopt vanaf de bebouwde kom van Biddinghuizen tot de rotonde Harderdijk-Spijkweg. Op donderdag 21 oktober 2021 organiseert Provincie Flevoland van 17.00 tot 19.00 uur een inloop over deze werkzaamheden in Beachclub NU, Bremerbergdijk 10 te Biddinghuizen.

Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de provincie aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Weggebruikers en omwonenden zijn van harte welkom. Er is geen vast programma.

Planning

De werkzaamheden nemen ongeveer zes tot acht weken in beslag en starten naar verwachting in het voorjaar van 2022; een exacte startdatum en fasering is nog niet bekend. Doorgaand verkeer krijgt te maken met hinder doordat de weg tijdens de werkzaamheden wordt afgesloten. Met bewoners van de Bremerbergweg worden aparte afspraken gemaakt. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden toegankelijk.

Werkzaamheden

Provincie Flevoland voert o.a. de volgende werkzaamheden uit:

  • Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed.
  • Op het kruispunt Bremerbergweg – Mosselweg – Alikruikweg wordt een plateau aangel om de veiligheid van dit kruispunt te vergroten.
  • De bushaltes bij de rotonde Harderdijk-Spijkweg en het kruispunt Mosselweg-Alikruik worden vervangen.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.flevowegen.nl.