Stimuleringsregeling ‘Vergroten belevingswaarde in vrijetijdsproducten’ in 2022 weer beschikbaar

Geschreven door Redactie

In 2022 daagt provincie Flevoland partijen opnieuw uit om hun meeste creatieve ideeën van de plank te halen en daarmee het unieke karakter van Flevoland als NIEUW LAND OP DE ZEEBODEM onder de aandacht te brengen bij bezoekers.

Doel

Het doel van de stimuleringsregeling is het onderscheidende karakter van Flevoland beter beleefbaar te maken. De provincie doet hierbij een beroep op creativiteit, samenwerking en innovatiekracht van ondernemers en andere belanghebbenden. Ondanks de uitdagingen omtrent het coronavirus, is de Flevolandse vrijetijdssector zich constant aan het innoveren en komt zij met creatieve oplossingen en unieke samenwerkingen. De stimuleringsregeling kan de sector een steuntje in de rug bieden en creativiteit en co-creatie aanmoedigen.

Inspirerend en innovatief

De afgelopen jaren is er veel gebruikgemaakt van de stimuleringsregeling ‘Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022’ om recreatieve en toeristische producten in de markt te zetten. In 2021 hebben een aantal innovatieve ondernemers inspirerende en innovatieve producten gerealiseerd, veelal in samenwerking met de gemeente waar ze gevestigd zijn. Zo werd het iconische langeafstand wandelpad ‘Het Pionierspad’ aangepakt door Stichting Wandelnet en is een gedeelte van de Knardijk opnieuw tot leven gebracht met een muzikale compositie, die te beluisteren is terwijl je je in het hart van de dijk bevindt.

Het Verhaal van Flevoland

Het vrijetijdsproduct dient bij te dragen een het beleefbaar maken van het Verhaal van Flevoland als NIEUW LAND OP DE ZEEBODEM en daarmee meer bezoekers te genereren, de bezoeker langer in Flevoland te laten verblijven en/of bestedingen doen toenemen. De subsidieaanvraag voor een vrijetijdsproduct bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000, waarbij de subsidie maximaal 75% van de subsidiabele kosten betreft.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tot 1 november 2021 ingediend worden. Zolang het subsidieplafond niet bereikt is, kunnen partijen aanvragen ook na de deadline van 1 november 2021 indienen. Deze zullen vervolgens worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Indienen kan via het digitale subsidieloket.

Onze Ambassadeurs