Verbreding van de Hogering bereikt het laagste punt

Geschreven door Redactie

Een nieuwe mijlpaal voor de verbreding van de N702 Hogering in Almere: het laagste punt is bereikt. Gedeputeerde Jan de Reus en wethouder Jan Hoek namen daarom een kijkje in de leeggepompte tunnelbak.

Het laagste punt

Eind september is in de tunnelbak op de kruising met de Herman Gorterweg (Literatuurwijk) het onderwaterbeton aangebracht. Met de damwanden als ‘muren’ en het beton als ‘bodem’ is een waterdichte bak gecreëerd die leeggepompt kon worden. Na het leegpompen is een grote lege bak overgebleven. Daarmee is het laagste punt nu zichtbaar én bereikbaar. Gedeputeerde Jan de Reus en wethouder Jan Hoek grepen dit moment aan voor een werkbezoek. Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland: “Het is mooi hier te mogen lopen, maar het is natuurlijk nog mooier wanneer over anderhalf jaar het verkeer hier rijdt. Want met deze aanpassing is de doorstroming op de Hogering en daarmee de bereikbaarheid van dit gebied goed geregeld, nu en in de toekomst.” Jan Hoek, wethouder gemeente Almere: “Er is in de afgelopen maanden duidelijk veel werk verzet door de aannemer. Maar er moet ook nog een hoop gebeuren. Voor de bewoners en bedrijven hier in de buurt is het dus nog wel even doorbijten. We bedanken hen voor hun geduld!”

Het najaar

Nu de tunnelbak leeg is, staan er dit najaar nog veel werkzaamheden op de planning. In november worden de heipalen die nog boven het beton uitsteken afgekapt. Vervolgens worden er stalen korven op gemaakt voor het aanbrengen van het constructiebeton. Dit beton is circa 80 centimeter dik en vormt de basis waarop het asfalt volgend jaar wordt aangebracht. Ook wordt in november de pompkelder aangelegd. De pompkelder komt op het laagste punt in de tunnelbak. De kelder vangt het regenwater op en zorgt er dus voor dat de tunnelbak niet vol water loopt. De werkzaamheden aan de kruising met de Hollandsedreef vorderen ook gestaag. Hier wordt in november het onderwaterbeton aangebracht waarna in december de bak kan worden leeggepompt.

De schaalsprong

De verbreding van de Hogering vloeit voort uit het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere (2011, door Rijk, Provincie en Gemeente), een pakket infrastructurele maatregelen dat een noodzakelijk onderdeel vormt van de zogenoemde ‘schaalsprong’ van Almere. De verbreding van de Hogering is het laatste project van de provincie binnen dit convenant dat in uitvoering is. De afronding van het project is voorzien voor februari 2023.


Onze Ambassadeurs